Oferim Servicii de Outsourcing(Externalizare Servicii IT

Oferim servicii de SEM Marketing(promovare pe Google)-campanii ADWords

În mod normal, externalizarea este o tendinţa în creştere la nivel european, constituind un stimulent în eficientizarea producţiei şi serviciilor IT, având un rol important în creşterea acestei pieţe.

Externalizarea serviciilor a reprezentat în ultimul timp o preocupare constantă în Uniunea Europeană pentru analizarea unor aspecte noi ale activităţii economice în condiţiile globalizării.

Externalizarea (outsourcing), care presupune un proces de subcontractare, oferă următoarele avantaje financiare:

 1. reducerea costurilor anuale
 2. reducerea volumului de investiţii
 3. atuuri strategice derivate din procesul rapid de dezvoltare
 4. creşterea competitivităţii
 5. eficientizarea resurselor

Aceste avantaje duc impreuna la implementarea unor idei inovatoare şi generează cele mai bune practici.

Cu atât mai mult, în contextul actual al crizei financiare, reducerea costurilor prin externalizarea serviciilor de IT, pe termen scurt şi pe termen lung, devine tot mai atractivă pentru companiile româneşti.

Toate firmele vor trebui să devină mai eficiente pentru a compensa o creştere mai mică şi margini mai mici ale profitului, iar scăderea costurilor aduce cu sine o necesitate de externalizare.

În momentul de faţă, dacă ne referim strict la companiile româneşti, sub 10% dintre acestea îşi externalizeaza serviciile IT, ceea ce este un procent infim faţă de cel din Vestul Europei sau din Statele Unite, unde procentul este undeva la 50%, respectiv 80%.

De aceea şi în România este nevoie de o recunoaştere a valorii firmelor care vor să includă procesul de externalizare în strategia lor de afaceri, deoarece experinta dobândită prin astfel de parteneriate pentru outsourcing duce la o capitalizare a know-how-ului, reflectat ulterior în produsele proprii, care vor îngloba o valoare mai mare a proprietăţii intelectuale.

Conform statisticilor internaţionale, companiile interesate de outsourcing îşi aleg partenerii în funcţie de următoarele criterii:

 1. preţul - 65%
 2. calitatea - în proporţie de 51%
 3. termeni flexibili pentru contract - 39%
 4. reputaţia furnizorului - 34%
 5. scopul resurselor - 28%.

Etapele care trebuie urmărite  pentru a oferi garanţia succesului în outsourcing sunt :

 1. identificarea necesităţilor
 2. dezvoltarea temelor de referinţă care implică acceptul din partea partenerului
 3. evaluarea
 4. selecţia
 5. execuţia contractului
 6. funcţia administrativă
 7. închiderea contractului.